Økonomi

For ledige

 • Jobcentret skal godkende og betale for en individuel kompetencevurdering eller realkompetencevurdering pris ca. kr. 1.900 – afhænger af uddannelse
 • Jobcenteret skal udforme og godkende en jobplan, som giver mulighed for at gennemføre ”Grunduddannelse for Voksne” samtidig med, at borgeren modtager dagpenge eller kontanthjælp
 • Ledige dagpengemodtagere, der er fyldt 25 år, som ikke har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og kontant¬hjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år, kan gennemføre ”Grunduddannelse for Voksne” via en jobplan
 • Ledige dagpengemodtagere, der er fyldt 25 år, med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse kan bruge de 6 uger til at deltage i kurser som led i en ”Grunduddannelse for Voksne”
 • 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige
 • Ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, dette gælder for personer, der er fyldt 25 år
 • Under deltagelsen modtager borgeren arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Under deltagelsen står borgeren til rådighed for anvist arbejde fra Jobcenteret eller A-kassen. Denne rådighedsforpligtelse kan i visse tilfælde fraviges

For personer i job

 • Kompetencevurderingen, der gennemføres forud for uddannelsesforløbet, er gratis for alle deltagere i VEU-målgruppen og for virksomheden. VEU-målgruppen omfatter ufaglærte medarbejdere, medarbejdere på til og med faglært niveau samt medarbejdere, der har en uddannelse, der er forældet (forældet = ikke brugt de sidste 5 år)
 • At følge ”Grunduddannelse for voksne” er gratis for både deltageren og virksomheden. Virksomheden vil dog skulle afholde mindre udgifter til bøger og øvrige undervisningsmaterialer
 • Virksomheden kan søge om ”Godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse” – løntabsgodtgørelse - som udgør 80 procent af højeste dagpengesats
 • Eventuelle udgifter til materialer

Selvforsøgende

 • For selvforsørgende i VEU-målgruppen (se beskrivelsen ovenfor) er kompetencevurderingen og GVU-forløbet gratis
 • Der kan dog ikke søges om godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (VEU-godtgørelse)

Selvstændige

 • For selvstændige i VEU-målgruppen (se beskrivelsen ovenfor) er kompetencevurderingen og GVU-forløbet gratis
 • Som selvstændig i VEU-målgruppen kan du søge om VEU-godtgørelse (se i øvrigt Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning her: www.veug.dk/selvstaendig

Fakta

GVU står for ’Grunduddannelse for voksne’

Du skal være minimum 25 år for at kunne søge optagelse på GVU

Du skal have minimum to års relevant erhvervserfaring inden for dit fag

Hvis du er i job, kan din arbejdsgiver få løntabsgodtgørelse mens du er på skole

Du kan være op til 6 år om at uddanne dig via GVU
 

Økonomi
Uddannelsens opbygning
Optagelseskrav
FAQ
Bliv faglært på rekordtid

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder om
Ufaglært til Faglært på rekordtid

Partnere og netværksdeltagere

Krifa
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Region Hovedstaden - Center for HR
Post Danmark A/S

Se alle deltagere

Downloads

Brochurer om GVU

CPH west uddannelser Voksenuddannelsescenter